Daoyin Yangsheng Gong®
Escuela Oficial Española de Formación
Escuela Oficial Española de Daoyin Yangsheng Gong® del profesor Zhang Guangde. Única escuela autorizada para España por el profesor Zhang Guangde y Beijing Sports University Daoyin Yangsheng Gong Main Center.
AEQS - Asociación Española de Qigong de Salud
Escuela Oficial Española de Formación
Primera Escuela Nacional de Qigong Renovado Fundada en 2004. Escuela Introductora de Chinese Health Qigong en España. Delegación Oficial Nacional de Chinese Health Qigong Association e International Health Qigong Federation. Miembro Fundador de International Health Qigong Federation.